HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI

Hoạt động

Công ty luôn chấp hành tốt mọi chế độ chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước, mối quan hệ giữa Đảng và chính quyền là một chỉnh thể đoàn kết và thống nhất.

Tổ chức Đảng: Đảng bộ Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI ngày càng được phát triển và củng cố từ 28 đảng viên khi nhà máy mới thành lập năm 1995 đến nay đã có 148 đảng viên sinh hoạt trong đảng bộ.

Tổ chức Công đoàn: Công đoàn Công ty những năm qua đã tạo được khí thế thi đua sôi nổi trong lao động. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, vấn đề việc làm và thu nhập luôn là chủ đề quan tâm của nhà máy và được coi trọng hàng đầu.

Trong quá trình hoạt động Công ty luôn quan tâm đến công tác xã hội, vận động CNVC - LĐ đóng góp ủng hộ các nạn nhân bị chất độc màu da cam, ủng hộ đồng bào bị bão lụt, ủng hộ việc xây dựng tưọng đài, ủng hộ và tài trợ các đơn vị xây dựng Nhà văn hóa xóm, xây dựng nhà truyền thống tại địa phương với tổng số tiền tham gia công tác xã hội từ thiện mỗi năm của Công ty là trên 150 triệu đồng.

Video giới thiệu
This text will be replaced
Tin nóng
Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế năm 2018 so với năm 2017 (ĐT: 15h20, ngày 04/3/2019)
Xem tiếp>>
Thông báo chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2018 và quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 (ĐT: 17h40p,25/02/2019)
Xem tiếp>>
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018 (ĐT: 09h15 30/01/2019)
Xem tiếp>>
Logo
Đăng nhập
Tên truy cập
Mật khẩu
Quên mật khẩu I Đăng ký