TIN CÔNG TY

Quy chế quản lý, phân phối, sử dụng Quỹ khen thưởng, phúc lợi

Xem chi tiết nội dung file tại đây

CÁC TIN KHÁC
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019 (ĐT; 14h00, 22/01/2020)
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế năm 2019 so với năm 2018 (ĐT: 13h00, 20/01/2020)
Thông báo về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2019 (ĐT: 15h30, 09/12/2019)
Thông tin thành viên HĐQT; Ban Kiểm soát và Người điều hành Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI (ĐT: 11h 00, 01/11/2019)
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2019 so với 9 tháng đầu năm 2018 (ĐT: 10h30 18/10/2019)
Quy chế quản lý vay vốn trong CBCNV Công ty
Quy chế quản lý Vật tư
Quy chế thực hiện dân chủ
Quy chế quản lý công nợ
Quy chế tiêu thụ sản phẩm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

Video giới thiệu
This text will be replaced
Tin nóng
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019 (ĐT; 14h00, 22/01/2020)
Xem tiếp>>
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế năm 2019 so với năm 2018 (ĐT: 13h00, 20/01/2020)
Xem tiếp>>
Thông báo về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2019 (ĐT: 15h30, 09/12/2019)
Xem tiếp>>
Logo
Đăng nhập
Tên truy cập
Mật khẩu
Quên mật khẩu I Đăng ký