0208 382915
Thư mời tham dự và tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021
Báo cáo thường niên năm 2020
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế năm 2020 sau kiểm toán
Thông báo về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm 2019
Thông báo về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2020
Thông báo mời chào hàng cung cấp vật tư bộ phận quét giám sát nhiệt độ vỏ lò cho lò quay xi măng (3.5 m x 52 m)
Thông báo mời báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, hàn đắp phục hồi vành băng đa lò quay số 2
Công bố thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI (MCK: CLH)
Thông báo Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI (MCK: CLH)
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020 và gải trình biến động lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm 2019 (ĐT: 14h00, ngày 16/10/2020)
Thông báo về việc điều chỉnh sổ chứng nhận sở hữu cổ phần (ĐT: 09h55, ngày 15/9/2020)
Thông báo về việc hủy chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2019 (ĐT: 09h00, 22/6/2020)
Thông báo về việc hủy chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2019 (ĐT: 09h00, 22/6/2020)
Xem chi tiết nội dung file tại đây

Điều lệ Tổ chức và hoạt động (ĐT: 14h40, ngày 28/8/2020)
Công bố Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ĐT: 09h00, ngày 27/8/2020)
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu và thay đổi niêm yết cổ phiếu (ĐT: 13h30, Ngày 31/8/2020)
Thông báo về chốt ngày đăng ký cuối cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2019 (ĐT: 15h15, 17/6/2020)
Xem chi tiết nội dung file tại đây

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 (ĐT: 11h10, ngày 25/5/2020)
Xem chi tiết nội dung file tại đây
Tin công ty

Kết nối với chúng tôi

Trụ sở chính

Xã La Hiên - Huyện Võ Nhai - Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại:  0208 3829154 -  Fax: 0208.3829056
Email: ctycpxmlahien@yahoo.com.vn