0208 382915
Thông báo về việc đổi sổ chứng nhận sở hữu cổ phần
Công bố thông tin về việc niêm yết cổ phiếu CLH tại HNX
Báo cáo tài chính quý I năm 2016 (đăng tải 10 giờ 00 ngày 20/4/2016)
Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (đăng tải hồi 10 giờ 00, ngày 13/4/2016)
Thông báo biên bản thay đổi nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 (đăng tải hồi 10 giờ 00, ngày 13/4/2016)
Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2016 (đăng tải ngày 28/3/2016)
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (đăng tải ngày 28/3/2016)
Báo cáo thường niên năm 2015 (đăng tải ngày 28/3/2016)
Mời tham gia chào hàng cung cấp Thạch cao phục vụ sản xuất
Mời tham gia chào hàng cung cấp Vật liệu chịu lửa và dịch vụ xây gạch chịu lửa phục vụ sản xuất
Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI năm 2015
Báo cáo tình hình thay đổi nhân sự chủ chốt Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI
Công bố hợp quy sản phẩm xi măng La Hiên VVMI
Công bố hợp quy sản phẩm xi măng PCB30; PCB40; Clinker Cpc40;Clinker Cpc50 Xi măng La Hiên

Baocaoquantri6thangdaunam2013
Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013

Biên bản họp hội đồng quản trị năm 2013
Biên bản họp hội đồng quản trị năm 2013

Nghị quyết ĐHCĐ năm 2013
Nghị quyết ĐHCĐ năm 2013

Biên bản họp ĐHCĐ năm 2013
Biên bản họp ĐHCĐ năm 2013

Thông báo chốt danh sách cổ đông và quyền tham dự ĐHCĐ năm 2013
Thông báo chốt danh sách cổ đông và quyền tham dự ĐHCĐ năm 2013

Báo cáo tài chính năm 2012
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012

Báo cáo tinh hình quản trị năm 2012
Báo cáo tinh hình quản trị năm 2012 của công ty
Tin công ty

Kết nối với chúng tôi

Trụ sở chính

Xã La Hiên - Huyện Võ Nhai - Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại:  0208 3829154 -  Fax: 0208.3829056
Email: ctycpxmlahien@yahoo.com.vn