TIN CÔNG TY
Quy chế quản lý, phân phối, sử dụng Quỹ khen thưởng, phúc lợi
Quy chế quản lý vay vốn trong CBCNV Công ty
Quy chế quản lý Vật tư
Quy chế thực hiện dân chủ
Quy chế quản lý công nợ
Quy chế tiêu thụ sản phẩm
Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 đã được soát xét (ĐT: 13h45 ngày 6/8/2019)
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2019 (ĐT: 14h45, 29/7/2019)
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2019 (ĐT: 21h00, ngày 19/7/2019
Thông báo về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 (ĐT: 13h20, ngày 08/7/2019)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Video giới thiệu
This text will be replaced
Tin nóng
Quy chế quản lý, phân phối, sử dụng Quỹ khen thưởng, phúc lợi
Xem tiếp>>
Quy chế quản lý vay vốn trong CBCNV Công ty
Xem tiếp>>
Quy chế quản lý Vật tư
Xem tiếp>>
Logo
Đăng nhập
Tên truy cập
Mật khẩu
Quên mật khẩu I Đăng ký