TIN CÔNG TY
Thông tin thành viên HĐQT; Ban Kiểm soát và Người điều hành Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI (ĐT: 11h 00, 01/11/2019)
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2019 so với 9 tháng đầu năm 2018 (ĐT: 10h30 18/10/2019)
Quy chế quản lý, phân phối, sử dụng Quỹ khen thưởng, phúc lợi
Quy chế quản lý vay vốn trong CBCNV Công ty
Quy chế quản lý Vật tư
Quy chế thực hiện dân chủ
Quy chế quản lý công nợ
Quy chế tiêu thụ sản phẩm
Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 đã được soát xét (ĐT: 13h45 ngày 6/8/2019)
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2019 (ĐT: 14h45, 29/7/2019)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Video giới thiệu
This text will be replaced
Tin nóng
Thông tin thành viên HĐQT; Ban Kiểm soát và Người điều hành Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI (ĐT: 11h 00, 01/11/2019)
Xem tiếp>>
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2019 so với 9 tháng đầu năm 2018 (ĐT: 10h30 18/10/2019)
Xem tiếp>>
Quy chế quản lý, phân phối, sử dụng Quỹ khen thưởng, phúc lợi
Xem tiếp>>
Logo
Đăng nhập
Tên truy cập
Mật khẩu
Quên mật khẩu I Đăng ký