TIN CÔNG TY
Thông báo về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 (ĐT: 13h20, ngày 08/7/2019)
Quy chế quản lý tài chính 2019 (ĐT: 15h30, ngày 07/6/2019)
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019 (ĐT: 14h00, ngày 18/4/2019)
Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI (ĐT: 15h15, ngày 16/4/2019)
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI (ĐT: 15h10, ngày 16/4/2019)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018 (ĐT: 14h25, ngày 06/4/2019)
Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 (ĐT: 13h40, ngày 06/4/2019)
Thông báo về việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2018-2023 (ĐT: 10h15, ngày 06/4/2019)
Thông báo về việc bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty (ĐT: 16h20, 28/3/2019)
Thư mời tham dự và tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 (ĐT: 14h00, ngày 21/3/2019)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Video giới thiệu
This text will be replaced
Tin nóng
Thông báo về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 (ĐT: 13h20, ngày 08/7/2019)
Xem tiếp>>
Quy chế quản lý tài chính 2019 (ĐT: 15h30, ngày 07/6/2019)
Xem tiếp>>
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019 (ĐT: 14h00, ngày 18/4/2019)
Xem tiếp>>
Logo
Đăng nhập
Tên truy cập
Mật khẩu
Quên mật khẩu I Đăng ký