TIN CÔNG TY
Thông báo: V/v bổ nhiệm Người quản trị kiêm thư ký HĐQT Công ty, nhiệm kỳ 2018-2023 (ĐT: 07/5/2018)
Thông báo: Về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty, nhiệm kỳ 2018 - 2023 (ĐT; 15h30 24/4/2018)
Báo cáo tài chính qúy 1 năm 2018 (ĐT:16/4/2018)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017 (ĐT:16/4/2018)
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III: 2018 - 2023 (ĐT: 17h00, 06/4/2018)
Thông báo nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2018-2023 (ĐT: 16 h 25, 06/4/2018)
Tài liệu bổ sung (Dự thảo quy chế bầu cử) Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018; nhiệm kỳ 2018 - 2023 (ĐT 04/4/2018)
Tài liệu bổ sung Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018; nhiệm kỳ 2018 - 2023 (Đt 29/3/2018)
Thư mời và tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018; nhiệm kỳ III: 2018 - 2023 (đăng tải 23/3/2018)
Báo cáo thường niên năm 2017 (đăng tải 15/3/2018)
1 2 3 4 5 6 7 8
Video giới thiệu
This text will be replaced
Tin nóng
Thông báo: V/v bổ nhiệm Người quản trị kiêm thư ký HĐQT Công ty, nhiệm kỳ 2018-2023 (ĐT: 07/5/2018)
Xem tiếp>>
Thông báo: Về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty, nhiệm kỳ 2018 - 2023 (ĐT; 15h30 24/4/2018)
Xem tiếp>>
Báo cáo tài chính qúy 1 năm 2018 (ĐT:16/4/2018)
Xem tiếp>>
Logo
Đăng nhập
Tên truy cập
Mật khẩu
Quên mật khẩu I Đăng ký