0208 382915

Thông báo về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường và tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2021 (ĐT: 11h20, ngày 11/11/2021)

Ngày đăng tin: 11/11/2021
Kích thước font In ấn

Bình luận chia sẻ

Tin công ty

Kết nối với chúng tôi

Trụ sở chính

Xã La Hiên - Huyện Võ Nhai - Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại:  0208 3829154 -  Fax: 0208.3829056
Email: ctycpxmlahien@yahoo.com.vn