0208 382915

Thông báo về việc thôi chức Giám đốc, thôi là người đại diện theo pháp luật và giao quyền Giám đốc, là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI

Ngày đăng tin: 19/11/2021
Kích thước font In ấn

Bình luận chia sẻ

Tin công ty

Kết nối với chúng tôi

Trụ sở chính

Xã La Hiên - Huyện Võ Nhai - Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại:  0208 3829154 -  Fax: 0208.3829056
Email: ctycpxmlahien@yahoo.com.vn