0208 382915

Thông báo mời chào hàng cung cấp vật liệu chịu lửa phục vụ sửa chữa lò quay xi măng 2021

Kích thước font In ấn

Bình luận chia sẻ

Kết nối với chúng tôi

Trụ sở chính

Xã La Hiên - Huyện Võ Nhai - Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại:  0208 3829154 -  Fax: 0208.3829056
Email: ctycpxmlahien@yahoo.com.vn