0208 382915
Công ty Công ty cổ phần xi măng La Hiên
Công ty Công ty cổ phần xi măng La Hiên
Ngày đăng: 10/07/2012
Công ty Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI tiền thân là Nhà máy xi măng La Hiên được thành lập theo Quyết định số 925/NL-TCCB ngày 31/12/1994 của Bộ Năng lượng (nay là Bộ Công thương)là đơn vị hạch toán phụ thuộc (Công ty Than Nội Địa)

Thành tựu đạt được
Thành tựu đạt được
Ngày đăng: 10/07/2012

Hoạt động
Ngày đăng: 10/07/2012

Lịch sử hình thành
Ngày đăng: 10/07/2012

Kết nối với chúng tôi

Trụ sở chính

Xã La Hiên - Huyện Võ Nhai - Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại:  0208 3829154 -  Fax: 0208.3829056
Email: ctycpxmlahien@yahoo.com.vn