0208 382915

Công ty Công ty cổ phần xi măng La Hiên

Ngày đăng tin: 10/07/2012
Công ty Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI tiền thân là Nhà máy xi măng La Hiên được thành lập theo Quyết định số 925/NL-TCCB ngày 31/12/1994 của Bộ Năng lượng (nay là Bộ Công thương)là đơn vị hạch toán phụ thuộc (Công ty Than Nội Địa)

Công ty Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI tiền thân là Nhà máy xi măng La Hiên được thành lập theo Quyết định số 925/NL-TCCB ngày 31/12/1994 của Bộ Năng lượng (nay là Bộ Công thương), là đơn vị hạch toán phụ thuộc (Công ty Than Nội Địa) tiền thân của Công ty TNHH một thành viên Công nghiệp mỏ Việt Bắc-TKV thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam.

Ngày 18/12/2006, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là bộ Công Thương) ban hành Quyết định số 3676/QĐ-BCN về việc cổ phần hóa Nhà máy xi măng La Hiên.

Ngày 19/09/2007, Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam ban hành Quyết định số 2228/QĐ-HĐQT về việc phê duyệt phương án và chuyển Nhà máy xi măng La Hiên VVMI thành Công ty cổ phần.

Ngày 01 tháng 1 năm 2008 Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI chính thức đi vào hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, tổ chức quản lý và hoạt đông theo Luật Doanh Nghiệp số: 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 và điều lệ của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI.

 

Trụ sở chính của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI:

Xã La Hiên, Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên.

Giám đốc: Ths kinh tế  Lê Quang Bình  - Điện thoại:   0280 3829154

Fax:             0280.3829056

Tài khoản số: 39010000000429  Ngân hàng ĐT & PT Thái Nguyên.

Mã số thuế   : 4600422240

Sản phẩm chính của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI là xi măng pooc lăng hỗn hợp PCB 30, PCB 40, Clinker pooc lăng thương phẩm Cpc 40, Cpc 50, Cpc 60 được sản xuất theo dây chuyền công nghệ lò quay phương pháp khô là phương pháp tiên tiến nhất hiện nay.

Năng lực sản xuất sản phẩm : trên  1.000.000 tấn năm.

Trong sản xuất Công ty luôn chú trọng tới việc nâng cao chất lượng sản phẩm kết hợp với việc phát triển nguồn nhân lực có trình độ, có tay nghề để đáp ứng được yêu cầu của sản xuất và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO: 9001- 2008 vào sản xuất giúp cho sản phẩm của Công ty ngày càng chiếm được lòng tin của khách hàng - điều đó được chứng minh qua doanh số bán hàng ngày càng tăng và không ngừng lớn mạnh qua các năm.

Kích thước font In ấn

Bình luận chia sẻ

Giới thiệu công ty

Kết nối với chúng tôi

Trụ sở chính

Xã La Hiên - Huyện Võ Nhai - Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại:  0208 3829154 -  Fax: 0208.3829056
Email: ctycpxmlahien@yahoo.com.vn