0208 382915

Hoạt động

Ngày đăng tin: 10/07/2012

Công ty luôn chấp hành tốt mọi chế độ chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước, mối quan hệ giữa Đảng và chính quyền là một chỉnh thể đoàn kết và thống nhất.

Tổ chức Đảng: Đảng bộ Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI ngày càng được phát triển và củng cố từ 28 đảng viên khi nhà máy mới thành lập năm 1995 đến nay đã có 148 đảng viên sinh hoạt trong đảng bộ.

Tổ chức Công đoàn: Công đoàn Công ty những năm qua đã tạo được khí thế thi đua sôi nổi trong lao động. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, vấn đề việc làm và thu nhập luôn là chủ đề quan tâm của nhà máy và được coi trọng hàng đầu.

Trong quá trình hoạt động Công ty luôn quan tâm đến công tác xã hội, vận động CNVC - LĐ đóng góp ủng hộ các nạn nhân bị chất độc màu da cam, ủng hộ đồng bào bị bão lụt, ủng hộ việc xây dựng tưọng đài, ủng hộ và tài trợ các đơn vị xây dựng Nhà văn hóa xóm, xây dựng nhà truyền thống tại địa phương với tổng số tiền tham gia công tác xã hội từ thiện mỗi năm của Công ty là trên 150 triệu đồng.

Kích thước font In ấn

Bình luận chia sẻ

Kết nối với chúng tôi

Trụ sở chính

Xã La Hiên - Huyện Võ Nhai - Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại:  0208 3829154 -  Fax: 0208.3829056
Email: ctycpxmlahien@yahoo.com.vn