0208 382915

Hãy liên hệ với chúng tôi

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN VVMI
Trụ sở chính
Xã La Hiên - Huyện Võ Nhai - Tỉnh Thái Nguyên.
Điện thoại: 0280 3829154
FAX: 0280.3829056
Email: ctycpxmlahien@yahoo.com.vn

Kết nối với chúng tôi

Trụ sở chính

Xã La Hiên - Huyện Võ Nhai - Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại:  0208 3829154 -  Fax: 0208.3829056
Email: ctycpxmlahien@yahoo.com.vn