0208 382915

Clinhker pooc lăng Cpc 50

/Images/companies/ximanglahien/clinke1.jpg
NEW

₫04


Số lượng:    Liên hệ mua

Sản phẩm chính của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI là xi măng pooc lăng hỗn hợp PCB 30, PCB 40, Clanhke pooc lăng thương phẩm Cpc 40, Cpc 50, được sản xuất theo dây chuyền công nghệ lò quay phương pháp khô là phương pháp tiên tiến nhất hiện nay.

Chỉ tiêu chất lượng Clinker CPC 50

Số TT

Tên chỉ tiêu

Mức

CPC 50

1

Hoạt tính cường độ, N/mm(MPa), không nhỏ hơn.
- 3 ngày ± 45 min
- 28 ngày ± 8 giờ.


25
50

2

Hệ số nghiền, không nhỏ hơn

1,2

3

Cơ hạt:   
- Nhỏ hơn 1mm, %, không lớn hơn.  
- Nhỏ hơn 25mm và lớn hơn 5mm, %, không nhỏ hơn


10
50

4

Hàm lượng canxi oxit (CaO), %

Từ 58 đến 67

5

Hàm lượng silic oxit (SiO2), %

Từ 18 đến 26

6

Hàm lượng nhôm oxit (Al2O3), %

Từ 3 đến 8

7

Hàm lượng sắt oxits (Fe2O3), %

Từ 2 đến 5

8

Hàm lượng magiê oxits (MgO), %, không lớn hơn

5

9

Hàm lượng canxi oxit tự do (CaOtd), %, không lớn hơn

1,5

10

Hàm lượng kiềm tương đương.
Na2Otd = Na2O + 0,658 K2O, %, không lớn hơn


1,0

11

Hàm lượng cặn không tan (CKT), %, không lớn hơn

0,75

Kết nối với chúng tôi

Trụ sở chính

Xã La Hiên - Huyện Võ Nhai - Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại:  0208 3829154 -  Fax: 0208.3829056
Email: ctycpxmlahien@yahoo.com.vn