0208 382915

Xi măng pooc lăng hỗn hợp PCB 40

/Images/companies/ximanglahien/sanpham.jpg
NEW

₫02


Số lượng:    Liên hệ mua

Các chỉ tiêu chất lượng xi măng PCB30 và PCB40

Tên chỉ tiêu

Mức

PCB 30

PCB 40

1. Cường độ nén, MPa, không nhỏ hơn.

- 3 ngày ± 45 min

- 28 ngày ± 8 giờ.

 

14

30

 

18

40

2. Thời gian đông kết, min

- Bắt đầu, không nhỏ hơn.

- Kết thúc, không lớn hơn.

 

45

420

3. Độ mịn, xác định theo:

- Phần còn lại trên sàng kích thước lỗ 0,09mm, %, không lớn hơn

- Bề mặt riêng, xác định theo phương pháp Blaine, cm2/g, không nhỏ hơn.

 

10

2800

4. Độ ổn định thể thích, xác định theo phương pháp Le Chatelier,mm, không lớn hơn

10

5. Hàm lượng anhydric sunphuric (SO3),%, không lớn hơn

6. Độ nở autoclave, %, không lớn hơn

3,5

0,8

Đặc điểm xi măng PCB30 - PCB40

PCB là ký hiệu qui ước cho xi măng  poóclăng hỗn hợp. Các trị số: 30, 40 là giới hạn cường độ chịu nén của mẫu vữa xi măng sau 28 ngày dưỡng hộ tính bằng N/mm2        
- Độ mịn                       : 6 – 8%

- Màu sắc                     : xanh xám - đen

- Thời gian ninh kết :     - Bắt đầu khoảng 110 ÷ 140 phút

- Kết thúc sau 3 ÷ 4 giờ

-         Cường độ:

+ Xi măng PCB 30       R28 = 35 ± 2 N/mm2

+ Xi măng PCB 40       R28 = 45 ± 2 N/mm2

 

Kết nối với chúng tôi

Trụ sở chính

Xã La Hiên - Huyện Võ Nhai - Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại:  0208 3829154 -  Fax: 0208.3829056
Email: ctycpxmlahien@yahoo.com.vn