0208 382915

Quy chế quản lý Vật tư (05/01/2008)

Ngày đăng tin: 28/05/2014
Xem chi tiết file Tại đây
Kích thước font In ấn

Bình luận chia sẻ

    Kết nối với chúng tôi

    Trụ sở chính

    Xã La Hiên - Huyện Võ Nhai - Tỉnh Thái Nguyên
    Điện thoại:  0208 3829154 -  Fax: 0208.3829056
    Email: ctycpxmlahien@yahoo.com.vn