0208 382915
Thông báo mời chào giá đơn hàng cung cấp vỏ bao xi măng 3 tháng cuối năm 2023_2
Ngày đăng: 20/09/2023

Thông báo hủy mời chào giá đơn hàng cung cấp vỏ bao xi măng 3 tháng cuối năm 2023
Ngày đăng: 18/09/2023

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
Ngày đăng: 14/09/2023

Thông báo mời chào hàng cung cấp vỏ bao xi măng 3 tháng cuối năm 2023
Ngày đăng: 06/09/2023

Công bố quyết định v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng trạm xử lý nước thải sinh hoạt công suất 65m3/ngày
Ngày đăng: 30/08/2023

Thông báo V/v giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ và người có liên quan
Ngày đăng: 29/08/2023

Thông báo v/v bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc - Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI
Ngày đăng: 15/08/2023

Thông báo mời thầu thi công xây dựng trạm xử lý nước thải sinh hoạt công suất 63 m3/ngày
Ngày đăng: 09/08/2023

Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đã được kiểm toán và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm 2022
Ngày đăng: 07/08/2023

Thông báo thay đổi nhân sự: Về việc không bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI
Ngày đăng: 29/07/2023

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023, danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn và bản cung cấp thông tin về quản trị 6 tháng đầu năm 2023,
Ngày đăng: 28/07/2023

Báo cáo giải trình biến động lợi nhuận sau thuế quý 2/2023 so với cùng cùng năm 2022
Ngày đăng: 24/07/2023

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023
Ngày đăng: 19/07/2023

Thông báo về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc - Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI
Ngày đăng: 26/06/2023

Thông báo v/v ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
Ngày đăng: 14/06/2023

Nghị quyết Hội đồng quản trị, v/v thông qua phê duyệt hợp đồng kinh tế với người liên quan của Công ty là Trung tâm điều dưỡng Ngành Than VVMI-Chi nhánh Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP
Ngày đăng: 01/06/2023

Thông báo mời chào hàng cung cấp vật liệu chịu lửa và dịch vụ xây gạch chịu lửa trong lò quay xi măng
Ngày đăng: 08/05/2023

Thông báo về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 (thông báo này thay thế thông báo số 43/TB-HĐQT ngày 20/4/2023)
Ngày đăng: 26/04/2023

Thông báo về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022
Ngày đăng: 20/04/2023

Biên bản bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Bản cung cấp thông tin các thành viên HĐQT, thành viên BKS
Ngày đăng: 19/04/2023
Tin công ty

Kết nối với chúng tôi

Trụ sở chính

Xã La Hiên - Huyện Võ Nhai - Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại:  0208 3829154 -  Fax: 0208.3829056
Email: ctycpxmlahien@yahoo.com.vn