0208 382915
Thông báo mời chào giá dịch vụ sửa chữa lọc bụi tĩnh điện khí thải và lọc bụi tĩnh điện khí thừa lò 2
Ngày đăng: 19/07/2024

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2024 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ 2023
Ngày đăng: 18/07/2024

Nghị quyết Hội đồng quản trị, v/v thông qua phê duyệt hợp đồng kinh tế SCTĐT máy xúc Huyndai450_LC-7 với người có liên quan công ty là Công ty cổ phần Cơ khí mỏ Việt Bắc VVMI
Ngày đăng: 28/06/2024

Nghị quyết HĐQT, v/v thông qua phê duyệt hợp đồng cung cấp vỏ bảo xi măng 6 tháng cuối năm 2024 với người có liên quan của Công ty là Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị VVMI
Ngày đăng: 24/06/2024

Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024
Ngày đăng: 21/06/2024

Thông báo mời chào giá rộng rãi cung cấp vỏ bao giấy KPK_6 tháng cuối năm 2024
Ngày đăng: 04/06/2024

Thông báo huỷ chào giá rộng rãi mua vỏ bao giấy KPK 6 tháng cuối năm 2024
Ngày đăng: 04/06/2024

Nghị quyết Hội đồng quản trị, về việc thông qua phê duyệt hợp đồng kinh tế với người có liên quan của Công ty là Trung tâm điều dưỡng Ngành Than VVMI - CN Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP
Ngày đăng: 27/05/2024

Thông báo mời chào giá cung cấp vỏ bao giấy KPK 6 tháng cuối năm 2024
Ngày đăng: 21/05/2024

Nghị quyết Hội đồng quản trị, về việc thông qua phê duyệt hợp đồng kinh tế cung cấp dịch vụ thăm quan, nghỉ mát với người có liên quan của Công ty là Công ty cổ phần khách sạn Thái Nguyên VVMI
Ngày đăng: 10/05/2024

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2024 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm 2023
Ngày đăng: 16/04/2024

Thông báo về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức còn lại năm 2023
Ngày đăng: 15/04/2024

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024
Ngày đăng: 11/04/2024

Thư mời tham dự và tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024
Ngày đăng: 19/03/2024

Báo cáo thường niên năm 2023
Ngày đăng: 12/03/2024

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và giải trình biến động lợi sau thuế so với cùng kỳ năm 2022
Ngày đăng: 29/02/2024

Thông báo về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024
Ngày đăng: 19/02/2024

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023; danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm năm 2023; bản cung cấp thông tin về quản trị công ty năm 2023
Ngày đăng: 25/01/2024

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2023 và giải trình biến động lợi nhuận sau thế so với cùng kỳ 2022
Ngày đăng: 19/01/2024

Nghị quyết Hội đồng quản trị, v/v thông qua hợp đồng kinh tế với người có liên quan là Công ty than Khánh Hòa VVMI và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
Ngày đăng: 03/01/2024
Tin công ty

Kết nối với chúng tôi

Trụ sở chính

Xã La Hiên - Huyện Võ Nhai - Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại:  0208 3829154 -  Fax: 0208.3829056
Email: ctycpxmlahien@yahoo.com.vn