0208 382915
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2016 (đăng tải 22/7/2016)
Báo cáo tài chính quý II năm 2016 (Trước kiểm toán độc lập)
Công bố lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016
Thông báo về việc bổ sung cổ phiếu CLH vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ
Thông báo giao dịch đầu tiên cổ phiếu niêm yết của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI
Công bố Quyết định người tham gia quản lý về nghỉ chế độ hưu trí
Thông báo về việc đổi sổ chứng nhận sở hữu cổ phần
Công bố thông tin về việc niêm yết cổ phiếu CLH tại HNX
Báo cáo tài chính quý I năm 2016 (đăng tải 10 giờ 00 ngày 20/4/2016)
Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (đăng tải hồi 10 giờ 00, ngày 13/4/2016)
Thông báo biên bản thay đổi nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 (đăng tải hồi 10 giờ 00, ngày 13/4/2016)
Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2016 (đăng tải ngày 28/3/2016)
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (đăng tải ngày 28/3/2016)
Báo cáo thường niên năm 2015 (đăng tải ngày 28/3/2016)
Mời tham gia chào hàng cung cấp Thạch cao phục vụ sản xuất
Mời tham gia chào hàng cung cấp Vật liệu chịu lửa và dịch vụ xây gạch chịu lửa phục vụ sản xuất
Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI năm 2015
Báo cáo tình hình thay đổi nhân sự chủ chốt Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI
Công bố hợp quy sản phẩm xi măng La Hiên VVMI
Công bố hợp quy sản phẩm xi măng PCB30; PCB40; Clinker Cpc40;Clinker Cpc50 Xi măng La Hiên

Baocaoquantri6thangdaunam2013
Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013
Tin công ty

Kết nối với chúng tôi

Trụ sở chính

Xã La Hiên - Huyện Võ Nhai - Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại:  0208 3829154 -  Fax: 0208.3829056
Email: ctycpxmlahien@yahoo.com.vn