0208 382915

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán (Đt: 28/02/2017)

Xem chi tiết nội dung file tại đây
Kích thước font In ấn

Bình luận chia sẻ

Tin công ty

Kết nối với chúng tôi

Trụ sở chính

Xã La Hiên - Huyện Võ Nhai - Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại:  0208 3829154 -  Fax: 0208.3829056
Email: ctycpxmlahien@yahoo.com.vn