0208 382915

Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được kiểm toán và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm 2021

Ngày đăng tin: 06/08/2022
Kích thước font In ấn

Bình luận chia sẻ

Tin công ty

Kết nối với chúng tôi

Trụ sở chính

Xã La Hiên - Huyện Võ Nhai - Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại:  0208 3829154 -  Fax: 0208.3829056
Email: ctycpxmlahien@yahoo.com.vn