0208 382915

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2024 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm 2023

Ngày đăng tin: 16/04/2024
Kích thước font In ấn

Bình luận chia sẻ

Tin công ty

Kết nối với chúng tôi

Trụ sở chính

Xã La Hiên - Huyện Võ Nhai - Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại:  0208 3829154 -  Fax: 0208.3829056
Email: ctycpxmlahien@yahoo.com.vn