0208 382915

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022, danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn và bản cung cấp thông tin về quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022

Ngày đăng tin: 29/07/2022
Kích thước font In ấn

Bình luận chia sẻ

Tin công ty

Kết nối với chúng tôi

Trụ sở chính

Xã La Hiên - Huyện Võ Nhai - Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại:  0208 3829154 -  Fax: 0208.3829056
Email: ctycpxmlahien@yahoo.com.vn