0208 382915

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021 và danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 2021

Ngày đăng tin: 27/01/2022
Kích thước font In ấn

Bình luận chia sẻ

Tin công ty

Kết nối với chúng tôi

Trụ sở chính

Xã La Hiên - Huyện Võ Nhai - Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại:  0208 3829154 -  Fax: 0208.3829056
Email: ctycpxmlahien@yahoo.com.vn