0208 382915

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023; danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm năm 2023; bản cung cấp thông tin về quản trị công ty năm 2023

Ngày đăng tin: 25/01/2024
Kích thước font In ấn

Bình luận chia sẻ

Tin công ty

Kết nối với chúng tôi

Trụ sở chính

Xã La Hiên - Huyện Võ Nhai - Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại:  0208 3829154 -  Fax: 0208.3829056
Email: ctycpxmlahien@yahoo.com.vn