0208 382915

Công bố danh sách cổ đông Nhà nươc, cổ đông lớn của Công ty (Đăng tải 12 giờ 10, 25/01/2017)

Xem chi tiết nội dung file tại đây
Kích thước font In ấn

Bình luận chia sẻ

Tin công ty

Kết nối với chúng tôi

Trụ sở chính

Xã La Hiên - Huyện Võ Nhai - Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại:  0208 3829154 -  Fax: 0208.3829056
Email: ctycpxmlahien@yahoo.com.vn