0208 382915

Nghị quyết Hội đồng quản trị, v/v thông qua phê duyệt hợp đồng kinh tế mua bán Clinker với người có liên quan của Công ty là Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI

Ngày đăng tin: 20/10/2023
Kích thước font In ấn

Bình luận chia sẻ

Tin công ty

Kết nối với chúng tôi

Trụ sở chính

Xã La Hiên - Huyện Võ Nhai - Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại:  0208 3829154 -  Fax: 0208.3829056
Email: ctycpxmlahien@yahoo.com.vn