0208 382915

Nghị quyết Hội đồng quản trị, về việc thông qua phê duyệt hợp đồng kinh tế với người có liên quan của Công ty là Trung tâm điều dưỡng Ngành Than VVMI - CN Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP

Ngày đăng tin: 27/05/2024
Kích thước font In ấn

Bình luận chia sẻ

Tin công ty

Kết nối với chúng tôi

Trụ sở chính

Xã La Hiên - Huyện Võ Nhai - Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại:  0208 3829154 -  Fax: 0208.3829056
Email: ctycpxmlahien@yahoo.com.vn