0208 382915

Thông báo mời chào giá rộng rãi cung cấp vỏ bao giấy KPK_6 tháng cuối năm 2024

Ngày đăng tin: 04/06/2024
Kích thước font In ấn

Bình luận chia sẻ

Tin công ty

Kết nối với chúng tôi

Trụ sở chính

Xã La Hiên - Huyện Võ Nhai - Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại:  0208 3829154 -  Fax: 0208.3829056
Email: ctycpxmlahien@yahoo.com.vn