0208 382915

Thông báo về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, nhiệm kỳ: 2018 - 2023

Ngày đăng tin: 30/12/2021
Kích thước font In ấn

Bình luận chia sẻ

Tin công ty

Kết nối với chúng tôi

Trụ sở chính

Xã La Hiên - Huyện Võ Nhai - Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại:  0208 3829154 -  Fax: 0208.3829056
Email: ctycpxmlahien@yahoo.com.vn