0208 382915
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm 2020
Thông báo mời chào hàng cung cấp xích tải gầu xiên Clinker dây chuyền lò quay số 2
Thông báo về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI
Thông báo mời chào hàng cung cấp vật tư sửa chữa lò quay xi măng D 3.0 x 48 m
Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ tài chính từ ngày 01/01/2021 kết thúc vào ngày 30/6/2021 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm 2020
Thông báo mời chào hàng cung cấp vỏ bao dứa PP 01 lớp dán đáy năm 2021
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2021 và danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 6 tháng năm 2021
Thông báo mời chào hàng cung cấp vật liệu chịu lửa phục vụ sửa chữa lò quay số 2
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm 2020
Thông báo mời chào hàng cung cấp vật liệu chịu lửa phục vụ sửa chữa lò quay xi măng 2021
Thông báo về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI
Thông báo mời chào giá cung cấp vật liệu chịu lửa, dịch vụ sửa chữa lò quy xi măng (ĐT: 15h00, 7/8/2020)
Thông báo mời thầu cung cấp vật tư sửa chữa lò quay xi măng 3.5m x 52 m (ĐT: 09h15, 23/3/2020).
Thông báo về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
Thông báo mời chào giá mua con lăn nghiền HRM 1900 (ĐT: 15h10, ngày 04/3/2019)
Thông báo về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2015
Thông báo về việc bầu thay thế Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, nhiệm kỳ 2018-2023
Thông báo về việc chốt danh sách Cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung
Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

Kết nối với chúng tôi

Trụ sở chính

Xã La Hiên - Huyện Võ Nhai - Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại:  0208 3829154 -  Fax: 0208.3829056
Email: ctycpxmlahien@yahoo.com.vn