0208 382915
Thông báo mời chào hàng cung cấp vỏ bao xi măng 6 tháng đầu năm 2024
Ngày đăng: 06/12/2023

Thông báo mời chào hàng cung cấp xích tải gầu xiên Clinker dây chuyền lò quay số 2
Ngày đăng: 17/09/2021

Thông báo về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2023
Ngày đăng: 01/12/2023

Thông báo mời chào hàng cung cấp vật tư sửa chữa lò quay xi măng D 3.0 x 48 m
Ngày đăng: 02/06/2021

Nghị quyết Hội đồng quản trị, v/v thông qua phê duyệt hợp đồng kinh tế mua bán Clinker với người có liên quan của Công ty là Công ty cổ phần xi măng Quán Triều VVMI
Ngày đăng: 20/10/2023

Thông báo mời chào hàng cung cấp vỏ bao dứa PP 01 lớp dán đáy năm 2021
Ngày đăng: 11/05/2021

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023 và giải trình biến động lợi nhuận sau thế so với cùng kỳ năm 2022
Ngày đăng: 16/10/2023

Thông báo mời chào hàng cung cấp vật liệu chịu lửa phục vụ sửa chữa lò quay số 2
Ngày đăng: 06/05/2021

Nghị quyết Hội đồng quản trị, v/v thông qua phê duyệt hợp đồng kinh tế với người có liên quan của Công ty là Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh Vật tư thiết bị VVMI
Ngày đăng: 09/10/2023

Thông báo mời chào hàng cung cấp vật liệu chịu lửa phục vụ sửa chữa lò quay xi măng 2021
Ngày đăng: 05/03/2021

Thông báo mời chào giá đơn hàng cung cấp vỏ bao xi măng 3 tháng cuối năm 2023_2
Ngày đăng: 20/09/2023

Thông báo mời chào giá cung cấp vật liệu chịu lửa, dịch vụ sửa chữa lò quy xi măng (ĐT: 15h00, 7/8/2020)
Ngày đăng: 07/08/2020

Thông báo mời thầu cung cấp vật tư sửa chữa lò quay xi măng 3.5m x 52 m (ĐT: 09h15, 23/3/2020).
Ngày đăng: 23/03/2020

Thông báo hủy mời chào giá đơn hàng cung cấp vỏ bao xi măng 3 tháng cuối năm 2023
Ngày đăng: 18/09/2023

Thông báo mời chào giá mua con lăn nghiền HRM 1900 (ĐT: 15h10, ngày 04/3/2019)
Ngày đăng: 04/03/2019

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
Ngày đăng: 14/09/2023

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2015
Ngày đăng: 14/03/2016

Thông báo mời chào hàng cung cấp vỏ bao xi măng 3 tháng cuối năm 2023
Ngày đăng: 06/09/2023

Thông báo về việc chốt danh sách Cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung
Ngày đăng: 30/11/2015

Công bố quyết định v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng trạm xử lý nước thải sinh hoạt công suất 65m3/ngày
Ngày đăng: 30/08/2023

Kết nối với chúng tôi

Trụ sở chính

Xã La Hiên - Huyện Võ Nhai - Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại:  0208 3829154 -  Fax: 0208.3829056
Email: ctycpxmlahien@yahoo.com.vn