0208 382915
Nghị quyết HĐQT, v/v thông qua phê duyệt hợp đồng cung cấp vỏ bảo xi măng 6 tháng cuối năm 2024 với người có liên quan của Công ty là Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị VVMI
Ngày đăng: 24/06/2024

Thông báo mời chào hàng cung cấp xích tải gầu xiên Clinker dây chuyền lò quay số 2
Ngày đăng: 17/09/2021

Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024
Ngày đăng: 21/06/2024

Thông báo mời chào hàng cung cấp vật tư sửa chữa lò quay xi măng D 3.0 x 48 m
Ngày đăng: 02/06/2021

Thông báo mời chào giá rộng rãi cung cấp vỏ bao giấy KPK_6 tháng cuối năm 2024
Ngày đăng: 04/06/2024

Thông báo mời chào hàng cung cấp vỏ bao dứa PP 01 lớp dán đáy năm 2021
Ngày đăng: 11/05/2021

Thông báo huỷ chào giá rộng rãi mua vỏ bao giấy KPK 6 tháng cuối năm 2024
Ngày đăng: 04/06/2024

Thông báo mời chào hàng cung cấp vật liệu chịu lửa phục vụ sửa chữa lò quay số 2
Ngày đăng: 06/05/2021

Nghị quyết Hội đồng quản trị, về việc thông qua phê duyệt hợp đồng kinh tế với người có liên quan của Công ty là Trung tâm điều dưỡng Ngành Than VVMI - CN Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP
Ngày đăng: 27/05/2024

Thông báo mời chào hàng cung cấp vật liệu chịu lửa phục vụ sửa chữa lò quay xi măng 2021
Ngày đăng: 05/03/2021

Thông báo mời chào giá cung cấp vỏ bao giấy KPK 6 tháng cuối năm 2024
Ngày đăng: 21/05/2024

Thông báo mời chào giá cung cấp vật liệu chịu lửa, dịch vụ sửa chữa lò quy xi măng (ĐT: 15h00, 7/8/2020)
Ngày đăng: 07/08/2020

Thông báo mời thầu cung cấp vật tư sửa chữa lò quay xi măng 3.5m x 52 m (ĐT: 09h15, 23/3/2020).
Ngày đăng: 23/03/2020

Nghị quyết Hội đồng quản trị, về việc thông qua phê duyệt hợp đồng kinh tế cung cấp dịch vụ thăm quan, nghỉ mát với người có liên quan của Công ty là Công ty cổ phần khách sạn Thái Nguyên VVMI
Ngày đăng: 10/05/2024

Thông báo mời chào giá mua con lăn nghiền HRM 1900 (ĐT: 15h10, ngày 04/3/2019)
Ngày đăng: 04/03/2019

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2024 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm 2023
Ngày đăng: 16/04/2024

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2015
Ngày đăng: 14/03/2016

Thông báo về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức còn lại năm 2023
Ngày đăng: 15/04/2024

Thông báo về việc chốt danh sách Cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung
Ngày đăng: 30/11/2015

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024
Ngày đăng: 11/04/2024

Kết nối với chúng tôi

Trụ sở chính

Xã La Hiên - Huyện Võ Nhai - Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại:  0208 3829154 -  Fax: 0208.3829056
Email: ctycpxmlahien@yahoo.com.vn