0208 382915
Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được kiểm toán và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm 2021
Ngày đăng: 06/08/2022

Thông báo mời chào hàng cung cấp xích tải gầu xiên Clinker dây chuyền lò quay số 2
Ngày đăng: 17/09/2021

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022, danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn và bản cung cấp thông tin về quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022
Ngày đăng: 29/07/2022

Thông báo mời chào hàng cung cấp vật tư sửa chữa lò quay xi măng D 3.0 x 48 m
Ngày đăng: 02/06/2021

Thông báo mời chào hàng mua vành băng đa đuôi lò (bệ 1), guốc lò và tấm chặn phục vụ sửa chữa lò quay 2
Ngày đăng: 27/07/2022

Thông báo mời chào hàng cung cấp vỏ bao dứa PP 01 lớp dán đáy năm 2021
Ngày đăng: 11/05/2021

Thông báo mời chào hàng mua hộp giảm tốc và gối đỡ, ổ bi phục vụ sửa chữa lò quay số 2
Ngày đăng: 26/07/2022

Thông báo mời chào hàng cung cấp vật liệu chịu lửa phục vụ sửa chữa lò quay số 2
Ngày đăng: 06/05/2021

Thông báo mời chào hàng mua đoạn thân vỏ lò và bộ bánh răng truyền động phục vụ sửa chữa lò quay số 2
Ngày đăng: 25/07/2022

Thông báo mời chào hàng cung cấp vật liệu chịu lửa phục vụ sửa chữa lò quay xi măng 2021
Ngày đăng: 05/03/2021

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2022 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm 2021
Ngày đăng: 18/07/2022

Thông báo mời chào giá cung cấp vật liệu chịu lửa, dịch vụ sửa chữa lò quy xi măng (ĐT: 15h00, 7/8/2020)
Ngày đăng: 07/08/2020

Thông báo mời thầu cung cấp vật tư sửa chữa lò quay xi măng 3.5m x 52 m (ĐT: 09h15, 23/3/2020).
Ngày đăng: 23/03/2020

Thông báo về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
Ngày đăng: 10/06/2022

Thông báo mời chào giá mua con lăn nghiền HRM 1900 (ĐT: 15h10, ngày 04/3/2019)
Ngày đăng: 04/03/2019

Thông báo về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI
Ngày đăng: 17/05/2022

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2015
Ngày đăng: 14/03/2016

Thông báo về chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 (Thông báo này thay thế thông báo số 30/TB-HĐQT ngày 15/04/2022)
Ngày đăng: 19/04/2022

Thông báo về việc chốt danh sách Cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung
Ngày đăng: 30/11/2015

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2022 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm 2021
Ngày đăng: 19/04/2022

Kết nối với chúng tôi

Trụ sở chính

Xã La Hiên - Huyện Võ Nhai - Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại:  0208 3829154 -  Fax: 0208.3829056
Email: ctycpxmlahien@yahoo.com.vn