0208 382915
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2020 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm 2019
Thông báo mời chào giá cung cấp vật liệu chịu lửa, dịch vụ sửa chữa lò quy xi măng (ĐT: 15h00, 7/8/2020)
Thông báo mời thầu cung cấp vật tư sửa chữa lò quay xi măng 3.5m x 52 m (ĐT: 09h15, 23/3/2020).
Thông báo về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2020
Thông báo mời chào giá mua con lăn nghiền HRM 1900 (ĐT: 15h10, ngày 04/3/2019)
Thông báo mời chào hàng cung cấp vật tư bộ phận quét giám sát nhiệt độ vỏ lò cho lò quay xi măng (3.5 m x 52 m)
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2015
Thông báo mời báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, hàn đắp phục hồi vành băng đa lò quay số 2
Thông báo về việc chốt danh sách Cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung
Công bố thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI (MCK: CLH)
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015
Thông báo Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI (MCK: CLH)
Công bố lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2020 và gải trình biến động lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm 2019 (ĐT: 14h00, ngày 16/10/2020)
Nghị quyết và Biên bản hop Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Thông báo về việc điều chỉnh sổ chứng nhận sở hữu cổ phần (ĐT: 09h55, ngày 15/9/2020)
Thông báo về việc hủy chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2019 (ĐT: 09h00, 22/6/2020)
Thông báo về việc hủy chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2019 (ĐT: 09h00, 22/6/2020)
Xem chi tiết nội dung file tại đây

Thông báo chi trả cổ tức năm 2014
Điều lệ Tổ chức và hoạt động (ĐT: 14h40, ngày 28/8/2020)
Tài liệu kèm theo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (Các Quy chế; các tờ trình, các báo cáo ...)

Kết nối với chúng tôi

Trụ sở chính

Xã La Hiên - Huyện Võ Nhai - Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại:  0208 3829154 -  Fax: 0208.3829056
Email: ctycpxmlahien@yahoo.com.vn