0208 382915
Thông báo về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI
Ngày đăng: 17/05/2022

Thông báo mời chào hàng cung cấp xích tải gầu xiên Clinker dây chuyền lò quay số 2
Ngày đăng: 17/09/2021

Thông báo về chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 (Thông báo này thay thế thông báo số 30/TB-HĐQT ngày 15/04/2022)
Ngày đăng: 19/04/2022

Thông báo mời chào hàng cung cấp vật tư sửa chữa lò quay xi măng D 3.0 x 48 m
Ngày đăng: 02/06/2021

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2022 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm 2021
Ngày đăng: 19/04/2022

Thông báo mời chào hàng cung cấp vỏ bao dứa PP 01 lớp dán đáy năm 2021
Ngày đăng: 11/05/2021

Thông báo về chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021
Ngày đăng: 15/04/2022

Thông báo mời chào hàng cung cấp vật liệu chịu lửa phục vụ sửa chữa lò quay số 2
Ngày đăng: 06/05/2021

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022
Ngày đăng: 13/04/2022

Thông báo mời chào hàng cung cấp vật liệu chịu lửa phục vụ sửa chữa lò quay xi măng 2021
Ngày đăng: 05/03/2021

Thư mời tham dự và tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022
Ngày đăng: 19/03/2022

Thông báo mời chào giá cung cấp vật liệu chịu lửa, dịch vụ sửa chữa lò quy xi măng (ĐT: 15h00, 7/8/2020)
Ngày đăng: 07/08/2020

Thông báo mời thầu cung cấp vật tư sửa chữa lò quay xi măng 3.5m x 52 m (ĐT: 09h15, 23/3/2020).
Ngày đăng: 23/03/2020

Báo cáo thường niên năm 2021
Ngày đăng: 18/03/2022

Thông báo mời chào giá mua con lăn nghiền HRM 1900 (ĐT: 15h10, ngày 04/3/2019)
Ngày đăng: 04/03/2019

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 và giải trình biến động lợi nhuận sau thế so với cùng kỳ năm 2020
Ngày đăng: 03/03/2022

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2015
Ngày đăng: 14/03/2016

Thông báo mời chào hàng cung cấp vật liệu chịu lửa và dịch vụ xây lò phục vụ sửa chữa lò quay số 1
Ngày đăng: 22/02/2022

Thông báo về việc chốt danh sách Cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung
Ngày đăng: 30/11/2015

Thông báo về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022
Ngày đăng: 16/02/2022

Kết nối với chúng tôi

Trụ sở chính

Xã La Hiên - Huyện Võ Nhai - Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại:  0208 3829154 -  Fax: 0208.3829056
Email: ctycpxmlahien@yahoo.com.vn