0208 382915
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2016 (đăng tải 22/7/2016)
Ngày đăng: 22/07/2016

Báo cáo tài chính quý II năm 2016 (Trước kiểm toán độc lập)
Ngày đăng: 20/07/2016

Công bố lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016
Ngày đăng: 15/07/2016

Thông báo về việc bổ sung cổ phiếu CLH vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ
Ngày đăng: 10/06/2016

Thông báo giao dịch đầu tiên cổ phiếu niêm yết của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI
Ngày đăng: 01/06/2016

Công bố Quyết định người tham gia quản lý về nghỉ chế độ hưu trí
Ngày đăng: 31/05/2016

Thông báo về việc đổi sổ chứng nhận sở hữu cổ phần
Ngày đăng: 25/05/2016

Công bố thông tin về việc niêm yết cổ phiếu CLH tại HNX
Ngày đăng: 27/04/2016

Báo cáo tài chính quý I năm 2016 (đăng tải 10 giờ 00 ngày 20/4/2016)
Ngày đăng: 20/04/2016

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (đăng tải hồi 10 giờ 00, ngày 13/4/2016)
Ngày đăng: 13/04/2016

Thông báo biên bản thay đổi nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 (đăng tải hồi 10 giờ 00, ngày 13/4/2016)
Ngày đăng: 13/04/2016

Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2016 (đăng tải ngày 28/3/2016)
Ngày đăng: 01/04/2016

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (đăng tải ngày 28/3/2016)
Ngày đăng: 01/04/2016

Báo cáo thường niên năm 2015 (đăng tải ngày 28/3/2016)
Ngày đăng: 01/04/2016

Mời tham gia chào hàng cung cấp Thạch cao phục vụ sản xuất
Ngày đăng: 02/03/2016

Mời tham gia chào hàng cung cấp Vật liệu chịu lửa và dịch vụ xây gạch chịu lửa phục vụ sản xuất
Ngày đăng: 02/03/2016

Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI năm 2015
Ngày đăng: 22/01/2016

Báo cáo tình hình thay đổi nhân sự chủ chốt Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI
Ngày đăng: 14/02/2014

Công bố hợp quy sản phẩm xi măng La Hiên VVMI
Ngày đăng: 11/11/2013
Công bố hợp quy sản phẩm xi măng PCB30; PCB40; Clinker Cpc40;Clinker Cpc50 Xi măng La Hiên

Baocaoquantri6thangdaunam2013
Ngày đăng: 26/07/2013
Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013

Kết nối với chúng tôi

Trụ sở chính

Xã La Hiên - Huyện Võ Nhai - Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại:  0208 3829154 -  Fax: 0208.3829056
Email: ctycpxmlahien@yahoo.com.vn