0208 382915
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng cuối năm 2014
Ngày đăng: 24/01/2015
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng cuối năm 2014

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2023
Ngày đăng: 17/04/2023

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014
Ngày đăng: 11/07/2014

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023
Ngày đăng: 16/04/2023

Công bố lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo thài chính năm 2014
Ngày đăng: 11/07/2014

Nghị quyết Hội đồng quản trị, về việc thông qua phê duyệt hợp đồng kinh tế với người có liên quan của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI
Ngày đăng: 14/04/2023

Đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp
Ngày đăng: 22/05/2014

Nghị quyết Hội đồng quản trị, về việc thông qua phê duyệt hợp đồng kinh tế với người liên quan của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI
Ngày đăng: 31/03/2023

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2013
Ngày đăng: 28/05/2014

Thư mời tham dự và tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023
Ngày đăng: 23/03/2023

Điều lệ Tổ chức và Hoạt đông ( Sửa đổi, bổ sung lần 1 )
Ngày đăng: 28/05/2014

Báo cáo thường niên năm 2022
Ngày đăng: 15/03/2023

Đính chính nội dung trong thông báo chốt danh sách Cổ đông
Ngày đăng: 19/05/2014

Thông báo mời chào hàng cung cấp vỏ bao xi măng năm 2023
Ngày đăng: 07/03/2023

Báo cáo thay đổi nhân sự HĐQT; Nghị quyết Đại Hội và Biên Bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
Ngày đăng: 11/04/2014

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán
Ngày đăng: 28/02/2023

Báo cáo thường niên năm 2013
Ngày đăng: 27/03/2014

Thông báo về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023
Ngày đăng: 15/02/2023

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và các tài liệu Đại hội
Ngày đăng: 25/03/2014

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 và danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm năm 2022; bản cung cấp thông tin về quản trị Công ty năm 2022
Ngày đăng: 30/01/2023

Kết nối với chúng tôi

Trụ sở chính

Xã La Hiên - Huyện Võ Nhai - Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại:  0208 3829154 -  Fax: 0208.3829056
Email: ctycpxmlahien@yahoo.com.vn