0208 382915
Báo cáo tài chính - Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013
Ngày đăng: 24/03/2014

Thông báo V/v giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ và người có liên quan
Ngày đăng: 29/08/2023

Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng cuối năm 2013
Ngày đăng: 21/01/2014
Xem chi tiết nội dung file Tại đây

Thông báo v/v bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc - Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI
Ngày đăng: 15/08/2023

Điều lệ tổ chức và hoạt động
Ngày đăng: 28/05/2013
Điều lệ tổ chức và hoạt động

Thông báo mời thầu thi công xây dựng trạm xử lý nước thải sinh hoạt công suất 63 m3/ngày
Ngày đăng: 09/08/2023

Phương án chi trả phụ cấp HĐQT, lựa chọn đơn vị kiểm toán
Ngày đăng: 24/03/2013
Phương án chi trả phụ cấp HĐQT, lựa chọn đơn vị kiểm toán

Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đã được kiểm toán và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm 2022
Ngày đăng: 07/08/2023

Thể lệ bầu cử HĐQT
Ngày đăng: 23/03/2013
Thể lệ bầu cử HĐQT

Thông báo thay đổi nhân sự: Về việc không bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI
Ngày đăng: 29/07/2023

Dự thảo nghị quyết ĐHCĐ năm 2013
Ngày đăng: 25/03/2013
Dự thảo nghị quyết ĐHCĐ năm 2013

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023, danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn và bản cung cấp thông tin về quản trị 6 tháng đầu năm 2023,
Ngày đăng: 28/07/2023

Dự thảo điều lệ sửa đổi năm 2013
Ngày đăng: 23/03/2013
dự thảo điều lệ sửa đổi năm 2013

Báo cáo giải trình biến động lợi nhuận sau thuế quý 2/2023 so với cùng cùng năm 2022
Ngày đăng: 24/07/2023

Báo cáo thường niên năm 2012
Ngày đăng: 16/03/2013
Báo cáo thường niên năm 2012

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023
Ngày đăng: 19/07/2023

Thông báo về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc - Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI
Ngày đăng: 26/06/2023

Thông báo v/v ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
Ngày đăng: 14/06/2023

Nghị quyết Hội đồng quản trị, v/v thông qua phê duyệt hợp đồng kinh tế với người liên quan của Công ty là Trung tâm điều dưỡng Ngành Than VVMI-Chi nhánh Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP
Ngày đăng: 01/06/2023

Thông báo mời chào hàng cung cấp vật liệu chịu lửa và dịch vụ xây gạch chịu lửa trong lò quay xi măng
Ngày đăng: 08/05/2023

Kết nối với chúng tôi

Trụ sở chính

Xã La Hiên - Huyện Võ Nhai - Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại:  0208 3829154 -  Fax: 0208.3829056
Email: ctycpxmlahien@yahoo.com.vn