0208 382915
Báo cáo tài chính - Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI, cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013
Ngày đăng: 24/03/2014

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm 2021
Ngày đăng: 18/01/2023

Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng cuối năm 2013
Ngày đăng: 21/01/2014
Xem chi tiết nội dung file Tại đây

Thông báo mời chào hàng cung cấp đá mạt phục vụ sản xuất năm 2023
Ngày đăng: 14/12/2022

Điều lệ tổ chức và hoạt động
Ngày đăng: 28/05/2013
Điều lệ tổ chức và hoạt động

Thông báo mời chào hàng cung cấp vỏ bao dứa PP 01 lớp dán đáy năm 2023
Ngày đăng: 07/12/2022

Phương án chi trả phụ cấp HĐQT, lựa chọn đơn vị kiểm toán
Ngày đăng: 24/03/2013
Phương án chi trả phụ cấp HĐQT, lựa chọn đơn vị kiểm toán

Thông báo mời chào hàng sửa chữa sân văn phòng và nhà cân nhập nguyên liệu
Ngày đăng: 02/12/2022

Thể lệ bầu cử HĐQT
Ngày đăng: 23/03/2013
Thể lệ bầu cử HĐQT

Thông báo về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2022
Ngày đăng: 30/11/2022

Dự thảo nghị quyết ĐHCĐ năm 2013
Ngày đăng: 25/03/2013
Dự thảo nghị quyết ĐHCĐ năm 2013

Thông báo mời chào hàng sửa chữa mặt nền sân đỗ xe bán hàng
Ngày đăng: 14/11/2022

Dự thảo điều lệ sửa đổi năm 2013
Ngày đăng: 23/03/2013
dự thảo điều lệ sửa đổi năm 2013

Thông báo mời chào hàng cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị lò quay 2 (D 3.5 x 52 m)
Ngày đăng: 04/11/2022

Báo cáo thường niên năm 2012
Ngày đăng: 16/03/2013
Báo cáo thường niên năm 2012

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm 2021
Ngày đăng: 17/10/2022

Thông báo mời chào hàng sửa chữa thiết bị dây chuyền Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI năm 2022
Ngày đăng: 05/10/2022

Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được kiểm toán và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm 2021
Ngày đăng: 06/08/2022

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022, danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn và bản cung cấp thông tin về quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022
Ngày đăng: 29/07/2022

Thông báo mời chào hàng mua vành băng đa đuôi lò (bệ 1), guốc lò và tấm chặn phục vụ sửa chữa lò quay 2
Ngày đăng: 27/07/2022

Kết nối với chúng tôi

Trụ sở chính

Xã La Hiên - Huyện Võ Nhai - Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại:  0208 3829154 -  Fax: 0208.3829056
Email: ctycpxmlahien@yahoo.com.vn