0208 382915
Thông báo mời chào hàng mua hộp giảm tốc và gối đỡ, ổ bi phục vụ sửa chữa lò quay số 2
Ngày đăng: 26/07/2022

Thông báo mời chào hàng mua đoạn thân vỏ lò và bộ bánh răng truyền động phục vụ sửa chữa lò quay số 2
Ngày đăng: 25/07/2022

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2022 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm 2021
Ngày đăng: 18/07/2022

Thông báo về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
Ngày đăng: 10/06/2022

Thông báo về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI
Ngày đăng: 17/05/2022

Thông báo về chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 (Thông báo này thay thế thông báo số 30/TB-HĐQT ngày 15/04/2022)
Ngày đăng: 19/04/2022

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2022 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm 2021
Ngày đăng: 19/04/2022

Thông báo về chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021
Ngày đăng: 15/04/2022

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022
Ngày đăng: 13/04/2022

Thư mời tham dự và tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022
Ngày đăng: 19/03/2022

Báo cáo thường niên năm 2021
Ngày đăng: 18/03/2022

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 và giải trình biến động lợi nhuận sau thế so với cùng kỳ năm 2020
Ngày đăng: 03/03/2022

Thông báo mời chào hàng cung cấp vật liệu chịu lửa và dịch vụ xây lò phục vụ sửa chữa lò quay số 1
Ngày đăng: 22/02/2022

Thông báo về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022
Ngày đăng: 16/02/2022

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021 và danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 2021
Ngày đăng: 27/01/2022

Thông báo mời chào hàng cung cấp vật liệu chịu lửa và dịch vụ xây gạch phục vụ sửa chữa lò quay xi măng
Ngày đăng: 27/01/2022

Thông báo về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI
Ngày đăng: 20/01/2022

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm 2020
Ngày đăng: 20/01/2022

Thông báo mời chào hàng cung cấp vỏ bao dứa PP 01 lớp dán đáy năm 2022
Ngày đăng: 08/01/2022

Thông báo về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty, kiêm thư ký Hội đồng quản trị
Ngày đăng: 05/01/2022

Kết nối với chúng tôi

Trụ sở chính

Xã La Hiên - Huyện Võ Nhai - Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại:  0208 3829154 -  Fax: 0208.3829056
Email: ctycpxmlahien@yahoo.com.vn