0208 382915
Thông báo mời chào hàng cung cấp vật liệu chịu lửa và dịch vụ xây gạch phục vụ sửa chữa lò quay xi măng
Ngày đăng: 27/01/2022

Thông báo về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI
Ngày đăng: 20/01/2022

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm 2020
Ngày đăng: 20/01/2022

Thông báo mời chào hàng cung cấp vỏ bao dứa PP 01 lớp dán đáy năm 2022
Ngày đăng: 08/01/2022

Thông báo về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty, kiêm thư ký Hội đồng quản trị
Ngày đăng: 05/01/2022

Thông báo về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, nhiệm kỳ: 2018 - 2023
Ngày đăng: 30/12/2021

Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021
Ngày đăng: 30/12/2021

Thư mời tham dự và tài liệu Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021
Ngày đăng: 07/12/2021

Thông báo thay đổi Người thực hiện công bố thông tin
Ngày đăng: 06/12/2021

Công bố Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Ngày đăng: 06/12/2021

Thông báo về việc thôi chức Giám đốc, thôi là người đại diện theo pháp luật và giao quyền Giám đốc, là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI
Ngày đăng: 19/11/2021

Thông báo mời chào hàng sửa chữa và rải Asphalt đường nội bộ Công ty
Ngày đăng: 12/11/2021

Thông báo về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường và tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2021 (ĐT: 11h20, ngày 11/11/2021)
Ngày đăng: 11/11/2021

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm 2020
Ngày đăng: 18/10/2021

Thông báo về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI
Ngày đăng: 11/10/2021

Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ tài chính từ ngày 01/01/2021 kết thúc vào ngày 30/6/2021 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm 2020
Ngày đăng: 07/08/2021

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2021 và danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 6 tháng năm 2021
Ngày đăng: 28/07/2021

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm 2020
Ngày đăng: 17/07/2021

Thông báo về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần xi măng La Hiên VVMI
Ngày đăng: 21/06/2021

Thông báo về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
Ngày đăng: 04/06/2021

Kết nối với chúng tôi

Trụ sở chính

Xã La Hiên - Huyện Võ Nhai - Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại:  0208 3829154 -  Fax: 0208.3829056
Email: ctycpxmlahien@yahoo.com.vn