0208 382915

Thông báo về việc chốt danh sách Cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung

Ngày đăng tin: 30/11/2015
Xem chi tiết nội dung file tại đây
Kích thước font In ấn

Bình luận chia sẻ

Kết nối với chúng tôi

Trụ sở chính

Xã La Hiên - Huyện Võ Nhai - Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại:  0208 3829154 -  Fax: 0208.3829056
Email: ctycpxmlahien@yahoo.com.vn